Tietosuojaseloste

Tämä on Sokkeli OY:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.05.2018. Viimeisin muutos 25.10.2021.

Selaimen evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämistä, kävijämittaus- ja tutkimustarkoituksiin (Google Analytics) tai konversioseurantaan ja uudelleenmarkkinointiin (Google Ads).

Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Google Ads konversioseuranta ja uudelleenmarkkinointi

Käytämme ”Google Ads”-mainontaa sekä Google Ads -konversioseurantaa. Google Ads -mainonnan avulla nämä sivut näkyvät Googlen hakutulosten mainososiossa.

Mitä tapahtuu, kun käytetään Google Ads -konversioseurantaa?

Kun klikkaat Google Ads mainosta, Google rekisteröi klikkauksen ja asettaa niin kutsutun evästeen. Nämä evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Evästeiden avulla on mahdollista määrittää, oletko sivustollamme vieraillessasi käynyt esim. ”Yhteystiedot”-sivuilla. Evästeet poistuvat 30 päivän kuluttua. Voit poistaa ne myös manuaalisesti asianmukaisella lisäohjelmalla. Keräämiämme tietoja käytetään mainostoimenpiteidemme laadun ja menestyksen tarkkailuun. Voimme nähdä, kuinka moni henkilö on mainoksen klikkaamisen jälkeen käynyt Yhteystiedot-sivuillamme tai ottanut yhteyttä jonkin muun verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta. Emme saa kävijöiden henkilötietoja eli sellaisia tietoja, joiden avulla sivuilla kävijä voitaisiin tunnistaa. Myös Google käyttää näitä tietoja.

Mitä tietosuojakäytäntöä Google Ads -konversioseuranta noudattaa?

Google Ads tietosuojakäytäntö löytyy täältä.

Kuka ylläpitää Google Ads -konversioseurantaa?

Google Ads -konversioseurantaa ylläpitää:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Ireland
Sähköposti: support-de(at)google.com

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää mainonnan kohdentamisen tai konversioseurannan evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

[wt_cli_manage_consent]

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sokkeli Oy, Kalevankatu 20, 00100 Helsinki
Puh. 09 684 4860
Email: sokkeli@sokkeli.fi
Web: www.sokkeli.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Sokkeli Oy / Pentti Hytti, puh. 09 684 4860, pentti.hytti@sokkeli.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteydenotto ja tilaaja- rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyt: Potentiaaliset asiakkaat, verkkosivuston käyttäjät, palveluiden tilaajat.
Käsittelyn tarkoitus: Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja tilaukset.
Käsittelyperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään maksimissaan kaksi vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sivujen sisältö ja ladattavat oppaat voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Osa linkeistä voi olla ns. affiliate-linkkejä, joiden kautta yritys saa myyntiprovisioita.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).